Ze względu na liczne zastrzeżenia i nieporozumienia co do przebiegu egzaminu i jego wyników, w poczuciu troski i odpowiedzialności, decyzją Koordynatora Przedmiotu  limit punktów, od którego można uzyskać zaliczenie z egzaminu teoretycznego został zmioniony na 64 pkt. Tym samym II termin egzaminu z anatomii prawidłowej zostaje odwołany.