Uchwały

Treść uchwały do wglądu w Sekretariacie Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UTH Rad.

Pobierz plik (PDF)

Pobierz plik (PDF)

Załącznik do Uchwały Rady Wydziału WNoZiKF (Nr I/08/03/2019) z dnia 08.03.2019 roku – w sprawie: uruchomienia konkursu na 1 etat naukowo-dydaktyczny dla asystenta w Zakładzie Nauk Medycznych w WNoZiKF  UTH Rad. na okres 2 lat

Pobierz plik (PDF)

Treść uchwały do wglądu w Sekretariacie Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UTH Rad.

Treść uchwały do wglądu w Sekretariacie Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UTH Rad.

Pobierz plik (PDF)

Pobierz plik (PDF)

Pobierz plik (PDF)

Pobierz plik (PDF)

Pobierz plik (PDF)

Załącznik do Uchwały Rady Wydziału WNoZiKF (Nr VI/11/04/2019) z dnia 11.04.2019 roku – w sprawie: uruchomienia konkursu na 1 etat naukowo-dydaktyczny dla profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Nauk Medycznych w WNoZiKF UTH Rad., w podstawowym miejscu pracy, na okres 3 lat 

Pobierz plik (PDF)

Pobierz plik (PDF)

Pobierz plik (PDF)

Pobierz plik (PDF)

Pobierz plik (PDF)

Załącznik do Uchwały Rady Wydziału WNoZiKF (Nr II/16/05/2019) z dnia 16.05.2019 roku – w sprawie: szczegółowej procedury antyplagiatowej prac dyplomowych – przed dopuszczeniem ich do obrony – na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej UTH Rad.

Pobierz plik (PDF)

Załącznik do Uchwały Rady Wydziału WNoZiKF (Nr III/16/05/2019) z dnia 16.05.2019 roku – w sprawie: uruchomienia konkursu na I etat naukowo-dydaktyczny dla adiunkta w Zakładzie Nauk Medycznych w WNoZiKF w podstawowym miejscu pracy, na okres 2 lat

Pobierz plik (PDF)

Załącznik do Uchwały Rady Wydziału WNoZiKF (Nr IV/16/05/2019) z dnia 16.05.2019 roku – w sprawie: uruchomienia konkursu na 1 etat naukowo-dydaktyczny dla asystenta w Zakładzie Nauk Medycznych w WNoZiKF w podstawowym miejscu pracy, na okrs 2 lat

Pobierz plik (PDF)

Załącznik do Uchwały Rady Wydziału WNoZiKF (Nr V/16/05/2019) z dnia 16.05.2019 roku – w sprawie: uruchomienia konkursu na 1 etat naukowo-dydaktyczny dla adiunkta w Zakładzie Fizjoterapii w WNoZiKF w podstawowym miejscu pracy, na okres 2 lat

Pobierz plik (PDF)

Pobierz plik (PDF)

Pobierz plik (PDF)

Pobierz plik (PDF)

Załącznik do Uchwały Rady Wydziału WNoZiKF (Nr I/06/06/2019) z dnia 06.06.2019 roku – w sprawie: zmiany kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku lekarskiego – studia jednolite magisterskie o profilu ogólnoakademickim, prowadzone w formie stacjonarnej, oraz niestacjonarnej

Pobierz plik (PDF)

Pobierz plik (PDF)

Pobierz plik (PDF)

Pobierz plik (PDF)

Pobierz plik (PDF)

Pobierz plik (PDF)

Pobierz plik (PDF)

Pobierz plik (PDF)

Pobierz plik (PDF)

Pobierz plik (PDF)

Pobierz plik (PDF)

Skład osobowy

Dziekan

Prodziekan

Profesorowie i doktorzy habilitowani

Profesorowie i doktorzy habilitowani

Przedstawiciele studentów

Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami

Przedstawiciel związków zawodowych

Katedra
Nauk
Medycznych

Katedra
Fizjoterapii

Katedra
Kosmetologii

Katedra
Pielęgniarstwa

Biuro Obsługi Studenta

Pomoc w procesie rekrutacji, rezerwacji miejsc w akademikach oraz przy występowaniu o stypendia.

Więcej

Wirtualna Uczelnia

Skorzystaj z Wirtualnej Uczelni i sprawdź swoje oceny, plan zajęć oraz informacje uczelniane.

Więcej