W związku z nadesłanymi wnioskami i zapytaniami osoby, które zgłosiły wniosek o wgląd we własne prace egzaminacyjne mogą się z nimi zapoznać  w czwartek 24.09.2020 w godzinach 18-20:00 w budynku WNMiNoZ.