Wynik egzaminu praktycznego z dnia 24.09.2020 II termin Anatomia Prawidłowa Kierunek Lekarski

wyniki II termin egzamin praktyczny Anatatomia Prawidłowa_24.09.2020