Zajęcia dydaktyczne na Kierunku Lekarskim rozpoczną się od 15.10.2020 r.