Sylewtka absolwenta kierunku lekarskiego

 Jednolite 6-cio letnie studia magisterskie stacjonarne i niestacjonarne:

Absolwenci jednolitych stacjonarnych i niestacjonarnych studiów magisterskich na kierunku lekarskim – Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej – otrzymują tytuł zawodowy: Lekarz

 Absolwenci kierunku lekarskiego posiadają odpowiednią wiedzę, oraz umiejętności w zakresie:

► profilaktyki, leczenia, rehabilitacji i promocji zdrowia,

► postępowania klinicznego opartego na naukowych podstawach,

► prowadzenia badań naukowych, oraz oceny i upowszechniania ich wyników,

► współpracy z innymi przedstawicielami ochrony zdrowia, oraz kierowania zespołami medycznymi.

Absolwenci kierunku lekarskiego mogą znaleźć zatrudnienie w:

► publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, głównie w lecznictwie zamkniętym (kliniki, szpitale), gdzie mogą zdobyć potrzebne doświadczenie i rozwijać swoją karierę zawodową,

► instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,

► zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych uczelni medycznych, jako pracownicy naukowo-dydaktyczni,

► ratownictwie medycznym,

► instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej,

► marketingu, jako menedżerowie ochrony zdrowia: rezygnując z praktykowania zawodu lekarza, by kontynuować karierę na stanowisku dyrektora, lub menedżera szpitali, klinik, czy ośrodków zdrowia. Wymaga to jednak kwalifikacji szerszych niż studia medyczne – potrzebna jest dodatkowa wiedza i umiejętności z dziedziny zarządzania, czy zdrowia publicznego,

► prywatnej praktyce medycznej – mogą otwierać własne gabinety lekarskie, które z czasem przy odpowiednim nakładzie pracy i środków finansowych, mogą przekształcić się w większe ośrodki – szpitale, kliniki.

Absolwent studiów na kierunku lekarskim będzie przygotowany do kontynuacji dalszego kształcenia na poziomie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), staży, specjalizacji i specjalistycznych szkoleń.

Katedra
Nauk
Medycznych

Katedra
Fizjoterapii

Katedra
Kosmetologii

Katedra
Pielęgniarstwa

Biuro Obsługi Studenta

Pomoc w procesie rekrutacji, rezerwacji miejsc w akademikach oraz przy występowaniu o stypendia.

Więcej

Wirtualna Uczelnia

Skorzystaj z Wirtualnej Uczelni i sprawdź swoje oceny, plan zajęć oraz informacje uczelniane.

Więcej