Egzamin teoretyczny z Anatomii Prawidłowej odbędzie się w środę 16.09.202o o godzinie 12:00 na uniwersyteckiej platformie Teams.