W czwartek 24.09.2020 w budynku WNMiNoZ przy ul.Chrobrego 27 w Radomiu, w dwóch turach, w godzinach 10:00-14:00 i 16-20:00 odbędzie się  II termin egzaminu teoretycznego z Anatomii Prawidłowej.

(forma egzaminu: odpowiedź ustna)

załącznik z listą zdających w danych godzinach (wg. nr indeksu) opublikowany zostanie w godzinach wieczornych