Egzamin praktyczny II termin z Anatomii Prawidłowej odbędzię się w czwartek 24.09.2020 o godzinie 17:00 w budynku WNMiNoZ przy ulicy Chrobrego 27 w sali 141-143.